Spelregels

Gedrag
Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Dus gedraag je op een respectvolle en passende manier en houd rekening met een anderen zodat je een positieve bijdrage levert aan de sfeer en ervaring van het evenement.

Instructies
Volg altijd de instructies van de vrijwilligers van de Leidse Avondvierdaagse op. De vrijwilligers zijn te herkennen aan een eenduidige outfit of verkeersregelaars uniform.

Route, verkeersregels
Houd je aan de verkeersregels en andere gebruikelijke regels van openbare orde. De route gaat door het centrum en de omgeving van Leiden. Bij de drukke oversteekpunten staan verkeersregelaars. Volg alstublieft hun aanwijzingen op en respecteer de overige weggebruikers. Wees attent op mogelijke obstakels, zoals paaltjes.

Start- en finishtijden
De starttijd is dagelijks om 18:30u. In verband met de veiligheid van de deelnemers kan er niet eerder gestart worden dan de aangegeven starttijd, omdat de organisatie tijd nodig heeft om op belangrijke punten langs de route voldoende verkeersregelaars te plaatsen.

Muziek
Het is niet toegestaan op de routes geluidsapparatuur hoorbaar voor andere deelnemers te laten spelen. 

Afval
Wij verzoeken je afval onderweg weg te gooien in afvalbakken. Is er geen afvalbak in de buurt? Bewaar dan het afval totdat je een afvalbak tegenkomt. Houd Leiden schoon!

Rennen of wandelen?
Het is een fun-wandeltocht (zonder wedstrijdelement). Wandelen dus.

Stempelkaart kwijt?
Bij verlies van de stempelkaart wordt €2,50 in rekening gebracht voor het verstrekken van een nieuwe kaart. Dit kan alleen bij deelnemers die online aangemeld zijn en waarvan de aanmelding te achterhalen is.

Wangedrag
Bij wangedrag van deelnemers of toeschouwers kan de toegang tot het evenemententerrein (tijdelijk) worden ontzegt

Beeldmateriaal
Tijdens de Leidse Avondvierdaagse wordt beeldmateriaal gemaakt. Dit gebeurt binnen de wet- en regelgeving van de AVG waarbij de Stichting Sport in Beeld het verwerven van beeldmateriaal binnen de AVG ziet als journalistieke activiteit

Partners


Organisatie:
Spelregels
Evenementen van Sport in Beeld:
Inschrijven